15 maart 2020

Een lamprei of negenoog is een kaakloze vis, met een rond mondje met naar binnen gebogen tandjes. Met die tandjes zetten ze zich vast op bijvoorbeeld een haai, die ze vervolgens als taxi en als restaurant gebruiken. Net als palingen trekken deze levende fossielen (ze bestonden al eerder dan de dinosaurus) als ze volwassen worden naar zee, om pas weer terug te komen in zoet water als ze gaan paren (ze sterven direct daarna).