15 februari 2018

verlate herfstgedachte
bladeren dwarrelen neer
een hard geluid klinkt:
vogeltjes zwermen omhoog