27 januari 2016


Zult gij het paard sterkte geven? Kunt gij zijn hals met donder bekleden?
Zult gij het beroeren als een sprinkhaan? De pracht van zijn gesnuif is een verschrikking.
Het graaft in den grond, en het is vrolijk in zijn kracht; en trekt uit, den geharnaste tegemoet.
Het belacht de vreze, en wordt niet ontsteld, en keert niet wederom vanwege het zwaard.
al klinkt ook de pijlkoker tegen hem, en glinstert spies en lans.
Met schudding en beroering slokt het de aarde op, en gelooft niet, dat het is het geluid der bazuin.
In het volle geklank der bazuin, zegt het: Heah! en ruikt den krijg van verre, den donder der vorsten en het gejuich.

Statenbijbel, Job 39.19-25
( in de Lutherse bijbel springt het paard als een sprinkhaan, in de Leidense vertaling huppelt het paard, in de Willibrordvertaling trilt het als een sprinkhaan. Hij zegt bij de Luthersen: Hui!, in Leiden laten ze hem alleen hinniken, en de katholieken laten het arme dier 'Hoera!' roepen... Je wilt er bijna Grieks voor gaan leren...