26 maart 2015

In mijn droom opende ik de voordeur. Een grote, sterke man bedreigde me. Maar mijn hond stormde langs me, grauwend, en sprong de man naar de strot. De man deinsde achteruit weg en ging er vandoor. In mijn droom was ik geen moment bang, maar ik werd vervuld van trots: wat een geweldige hond heb ik toch!
Ik droom vaak over mijn hond. Meestal zijn dat 'bezorgde mama-dromen': hij springt voor auto's, valt in ravijnen, en ik sta hulpeloos en radeloos aan de kant... Dit was een heel prettige uitzondering. Mijn stoere hond!