24 januari 2015

op zoek naar een tekst over de Macht van Haar (zie 18 januari) kwam ik dit tegen: Vondel schreef het halverwege de 17e eeuw. Samson is zijn haar -  en zijn ogen - al kwijt en moet dwangarbeid verrichten. Hij wil eigenlijk nog maar één ding: sterven en zo veel mogelijk van zijn vijanden meenemen. Naar mijn idee niet een echt christelijke gedachte, maar dat geldt voor meer verhalen uit het Oude Testament... Maar wat een schitterende beschrijving kan Vondel geven van de blindheid van Samson!

Geen mensch, geen vorst kan mij mijne oogen wedergeven. Ik mis mijn oogen, och! dat 's meer dan 't halve leven. De dag ging onder, eens voor eeuwig. Ik verwacht den opgang nimmermeer. Het is hier eeuwig nacht; nog mogen in der nacht alle andre dieren slapen en rusten; Samson ziet geen rust voor hem geschapen...

Uit Vondel's 'Samson of heilige wraak'