1 juli 2012

'staakt uw gramschap, en laat af van toornige blikken'...

Uit de grondwet van Prins Shotoku, artikel 10