15 februari 2012

Hongerige schaduwen buiten de deur


Ze staan buiten de deur,
en op kruispunten.
geleund tegen deurpost,
teruggekeerd naar hun oude huis.
Maar als een maaltijd met heerlijk eten en drinken wordt geserveerd
is iedereen hen vergeten:
dat is het lot van levende wezens.


Tirokudda Kanda (vertaald uit het Pali door Thanissaro Bhikkhu)