5 februari 2012

Mijn Zuster, nu schep moed. Fortuin te wispeltuurigh,
Blijft in een zelve huis niet stadigh, noch geduurigh.

Joost van den Vondel, 1639: Elektra