19 maart 2011

Als een ziekenhuisbacterie tientallen weerloze ouderen doodt, wordt niet gesproken over kwaadaardige opzet van de bacterie.
Als een tsunami dorpen wegvaagt en duizenden mensen doodt en ontheemt, wordt dit de tsunami niet aangerekend.

Ook radio-activiteit is onschuldig. Alleen de mens, het hoogtepunt van de evolutie, is tot kwaadaardigheid in staat. Tot egoïsme, hoogmoed, nalatigheid, onnadenkendheid. Het hebben van een bewustzijn leidt tot grote verantwoordelijkheid...