16 juli 2010

'Dat wil niet zeggen dat je géén beslissingen kan nemen. Maar net zoals de maatschappij je niet alles toestaat, perkt ook je brein je in. De structuur van je brein limiteert het kader waarbinnen je je vrij kunt bewegen. '
Dick Swaab, 12 juni 2010 in NRC

'Maar er is zoveel bewijs dat mensen sterk worden beïnvloed door onbewuste prikkels en dat ze meer geregeerd worden door emoties dan door logisch nadenken, dat je wel moet concluderen dat de invloed van ons bewustzijn minimaal is. Het is echt veel erger dan doorgaans wordt gedacht.'
Victor Lamme, 19 juni 2010 NRC

Zou het voor een neurowetenschapper interessant zijn om uit te zoeken waar die plotselinge, onbedwingbare behoefte tot het tekenen van een wezel vandaan komt? Dat mijn bewustzijn daar weinig mee te maken heeft lijkt me duidelijk. Het is zeker dat  logisch nadenken er niets mee van doen heeft.  De conclusie van mijn brein is, dat mijn vrije wil heeft besloten een wezel te tekenen, toen die behoefte opkwam in mijn bewustzijn - ongetwijfeld getriggerd door een een onbewuste prikkel... 
 
 
 
 
 
 

...