5 mei 2010

'Wat doet de koe nou?' vroeg het kleine meisje aan de veilige kant van het hek. 'Ik denk' begon ze, en hoorde hoe de angst haar stem hoog en schril had gemaakt, 'ik denk dat die lieve koe alleen wil spelen, hoor!'