26 februari 2010

'OPA!' brullen de kleinkinderen in zijn oor, 'VERTEL NOG EENS VAN VROEGER!
'Ach kinderen', zucht opa, 'vroeger was de wereld mooier. In de lente begonnen alle vogels te zingen, schitterend gewoon. Elke vogel zijn eigen liedje, mooier dan het mooiste concert... Tegenwoordig zie ik de vogels alleen nog gapen in de lente...'