20 juli 2009

Welkom Caya

Men sprak van Chaos, een primaire ongevormde massa...De hemelkoepel, rijk aan lichtend vuur, ijl van gewicht, steeg (hieruit) stralend op en koos zichzelf de allerhoogste standplaats; de aardse dampkring kwam - in  hoogte en dichtheid - vlak daarna; de aarde, die compacter was en grover van substantie, werd door haar eigen zwaarte neergedrukt; een waterrand omgaf haar kusten en hield zo haar massa bij elkaar...

Ovidius'  Metamorphosen, boek 1, regels 7, 26 - 29