25 februari 2009

10:31 uur stort er een vliegtuig neer. Een man ziet het gebeuren vanuit zijn auto. Hij neemt een afslag, zet zijn auto aan de kant, steekt de snelweg over, en rent de omgeploegde akker in waar het vliegtuig in een paar stukken ligt. 'Wat was het eerste dat u zag toen u op de plek des onheils aankwam?' vroeg de radioverslaggever. 'Dertig, veertig mensen, die zelf uit het vliegtuig hadden kunnen klauteren. Ze stonden allemaal te bellen met hun mobieltjes, om hun naasten te laten weten dat ZIJ het overleefd hadden'. Het moet een bijna surrealistisch beeld zijn geweest. Een enorm vliegtuig in brokken in de aarde, jammerende mensen die bekneld zitten tussen de stoelen, en tientallen bellende mensen, opgesloten in hun prive-universum, samen met hun geliefden, tijdelijk afgesloten van de ramp...