14 januari 2008

'en net als zachte bijenwas steeds weer iets anders uitbeeldt, niet blijft wat zij geweest is, niet dezelfde vorm bewaart, maar wel dezelfde was is, is de ziel - dat zeg ik u  - wel steeds dezelfde, maar verschijnt in velerlei gestalten.'

Pythagoras aan het woord in 'Methamorphosen' boek XV Ovidius