7 januari 2008

Eens sterf ik aan de schorgel,
en schrompel als een kriks ineen
en word een blauwe kiezelsteen,
Ga heen! Ga heen! Ga heen!

uit 'de Blauwbilgorgel', van C. Buddingh