6 januari 2008

'In deze gedachtengang is er geen essentieel maar slechts een gradueel verschil tussen een theorie en een dagdroom'

Wim de Haan, uit 'Vrijheid in gevangenschap', zie ook 9 januari