fantasy/20090304_salasylfus.jpg

Salasylfus


Salasylfus is een vulkaanzwever. Vulkaanzwevers leven letterlijk op de rand van de vulkaan. Een werkende vulkaan, want daar gaat het ze om. Er zijn altijd wel ergens spleten of gaten waar vreemde hete dampen uit opstijgen. Daar verzamelen de vulkaanzwevers zich als bij toverslag, om op de voor een mens vaak dodelijke dampen omhoog te zweven, waarbij ze de fraaiste luchtballetten opvoeren. Maar het meest houden ze van een echte vulkaanuitbarsting. Al die hitte! Al die opstijgende lucht! Ze voelen het aan wanneer de spanning binnen de vulkaan zich opbouwt. Dan laten ze de rookgaten voor wat ze zijn en verzamelen zich op de bodem van de krater, waar ze blijven liggen tot 'het' zal gebeuren. En dan is het feest! Het is geen ballet meer wat ze uitvoeren, het is een compleet vuurwerk!
Vulkaanzwevers nemen geen voedsel tot zich en hebben dan ook geen spijsverteringsstelsel. Hierdoor is het vermoeden ontstaan dat zij zich voeden met de uitbarstingen. Volgens enkele waarnemers met vuurvaste schoenen is een grote groep vulkaanzwevers in staat een lavastroom voortijdig te doen stollen, enkel en alleen doordat ze alle warmte die eruit opstijgt benutten voor hun vurige dans.
Daarom is het voor hen zo jammer dat er nog maar zo weinig werkende vulkanen zijn. Sommige vulkaanzwevers zijn op zoek gegaan naar andere energiebronnen. Zij hebben die gevonden in opvliegende mensen. Doordat zij zonder energiebron nauwelijks plek innemen en vrijwel niet bewegen, kunnen zij als een zakdoek in de zak meereizen met hun menselijke vriend of vriendin. Verlegen types onder hen hebben daar genoeg aan, nieuwsgierige vulkaanzwevers zoals Salasylfus geven de voorkeur aan een dekmantel als sjaal, zodat ze de omgeving goed kunnen bekijken. Op het moment dat hun vriend zich begint op te winden, geniet de vulkaanzwever van de spanning. En als er een echte uitbarsting volgt, zorgt hij voor het vuurwerk!
Salasylfus zoekt zo'n vriend, hoe opvliegender hoe beter! Voor de aspirant vriend is het misschien prettig te weten dat woede-uitbarstingen met Salasylfus in de buurt niet alleen een voor de omgeving boeiend vuurwerk zullen opleveren, maar bovendien sneller voorbij zullen zijn. Ook dat laatste wordt door familie, vrienden en collega's over het algemeen zeer op prijs gesteld.