fantasy/20080501_urjauzi.jpg

Ur-Jauzi

positieve eigenschappen: eerlijk

negatieve eigenschappen: eerlijk

Ur-jauzi is een kleine Stroom-Gnoom. Hij heeft een melancholieke en weemoedige natuur, en zweeft tijdens de schemering rond in de nevel bij zijn favoriete waterval. Het door de mist gefilterde sterrenlicht is essentieel voor zijn voortbestaan. Zoals vele ‘natuurwezens’ is Ur-jauzi niet in staat tot liegen, veinzen, opscheppen, bescheidenheid, of wat voor manier dan ook om zich anders voor te doen dan hij is. Als je met hem praat, zal hij niet zozeer proberen je te troosten. Hij zal je helder maken wat is. En als je wat is, accepteert, dan bestaat verdriet niet meer als losse emotie. Contact met Ur-jauzi leidt niet tot lachbuien of feestvreugde, maar tot rustige acceptatie dat alles één is, waar jij deel van uitmaakt.

gelokaliseerd: In Baskenland