fantasy/20080417_balgbandruff.jpg

Balgbandruff

Een uitermate knorrige, kortaangebonden persoonlijkheid. Balg, zoals zijn weinige vrienden hem noemen, heeft dan ook enkele vervelende fysieke problemen die niemand vrolijk zouden maken. Door de overmatige consumptie van rood vlees heeft hij permanente darmproblemen, resulterend in krampen en obstipatie. Omdat hij zijn gebit niet verzorgt, komt er een zeer onaangename lucht uit zijn mond, veroorzaakt door een combinatie van tandrot en achtergebleven etensresten...

Balgbandruff is een fanatieke bisamrattenjager in officieuze dienst van Rijkswaterstaat, waar hij een uitmuntende staat van dienst heeft opgebouwd. Omdat Rijkswaterstaat alleen mensen in loondienst heeft, krijgt hij echter niet betaald. Ook deze kleingeestige discriminatie draagt bij tot zijn slechte humeur.