electrabel/schilderkunst4.jpg
'Schamping is, wanneer het licht niet vlak op de dingen straelt, maar noes, gelijke langs heenen, en kan zeer bequaem in een ronde pilaer aengewezen worden: want het licht heeft alleen zijn volle kracht ter plaatse, daer 't allernaest is: komende door de ronde omwijking meer en meer te schampen, tot het zich eindelijk geheel in schaduw verliest' 'Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst' (1678) door Samuel van Hoogstraten: toegepast door Rembrandt