25 december 2010

De Krimp...
Hoedt u voor de Krimp! Het monster Krimp hangt over ons aller toekomst! Niemand wordt gespaard, weerstand is zinloos...
Het centraal planbureau meldt: Bevolking in Zuid-Limburg en Oost-Groningen bedreigd door Krimp! De vereniging van Nederlandse gemeenten vraagt: Leidt Krimp tot financiële problemen?  Personeel bij overheidsinstanties vreest de Krimp. De Krimp neemt vele vormen aan, en kruipt ongemerkt ieders leven binnen...